Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.airgustow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.airgustow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Augustowie został zaprojektowany tak, aby był możliwy do korzystania przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Identyfikacja błędu

Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60
 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. 3 Maja
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 49
 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. 3 Maja
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2
 • Do budynku prowadzi  1  wejście:  od ul. Brzostowskiego
 • Do wejścia prowadzą wyłącznie schody. 
 • Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Mickiewicza 1
 • Do budynku prowadzi  1  wejście: od ul. Mickiewicza
 • Do wejść prowadzą wyłącznie schody
 • Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach nie ma dostępnych miejsc dla osób niepełnosprawnych 
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Nowomiejska 41
 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Nowomiejskiej
 • Do wejścia prowadzą wyłącznie schody
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Home

 

Witamy na stronie miejskiego programu Airgustów!

Znajdziecie na niej Państwo podstawowe informacje o możliwości uzyskania dofinansowania wymiany swojego pieca na nowocześniejsze i ekologiczne źródło ciepła. Otrzymacie też pakiet podstawowych informacji o zjawisku smogu, jego szkodliwości i przyczynach.

Program Airgustów został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie już 28 marca 2018 roku, ale jego realizację Miasto Augustów rozpoczęło od roku 2019. W budżecie przygotowanym przez Burmistrza Mirosława Karolczuka, a przyjętym przez Radę Miejską w Augustowie przeznaczono na jego realizację w roku 2019 kwotę 1.250.000 zł, w roku 2020 kwotę 500.000 zł natomiast w roku 2021 kwotę 200.000 zł. Dofinansowanie jest przeznaczone na wymianę starych źródeł ciepła na piece gazowe, podpięcie do sieci ciepłowniczej, instalację pomp ciepła oraz urządzeń grzewczych elektrycznych, a także zainstalowanie wymienionych źródeł ciepła w budynkach nowo budowanych.

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów

Anna Kielich

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 87 615 62 06

Home

Witamy na stronie miejskiego programu Airgustów!

 

Program Airgustów został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie już 28 marca 2018 roku, ale jego realizację Miasto Augustów rozpoczęło od roku 2019. W budżecie przygotowanym przez Burmistrza Mirosława Karolczuka, a przyjętym przez Radę Miejską w Augustowie przeznaczono na jego realizację w roku 2019 kwotę 1.250.000 zł, w roku 2020 kwotę 500.000 zł natomiast w roku 2021 kwotę 200.000 zł. Dofinansowanie jest przeznaczone na wymianę starych źródeł ciepła na piece gazowe, podpięcie do sieci ciepłowniczej, instalację pomp ciepła oraz urządzeń grzewczych elektrycznych, a także zainstalowanie wymienionych źródeł ciepła w budynkach nowo budowanych.

 

SMOG


Czym jest smog?

Smog definiowany bywa jako zjawisko atmosferyczne polegające na zaleganiu w powietrzu dymu i spalin wymieszanych z mgłą. Słowo pochodzi od połączenia angielskiego słowa smoke (dym) oraz fog (mgła). Jak podaje Wikipedia: Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo(a)piren). Pyły zawieszone obecne w smogu to substancje trujące, mogące przedostawać się do układu krążenia. Najczęściej występujące to pył PM 2,5 oraz PM 10. Oba rodzaje pyłów docierają do płuc, zaś mniejsza wersja (o średnicy 2,5 mikrometra) dociera jeszcze dalej – aż do krwiobiegu.

Zgubne skutki smogu

Związki chemiczne i pyły zawarte w smogu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Smog może powodować:

- alergie
- astmę i jej napady
- niewydolność oddechową
- zwiększenie zachorowalności na astmę u dzieci
- zmniejszenie masy urodzeniowej noworodków
- zwiększa zapadalność na nowotwory
- zwiększenie zachorowalności na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
- choroby niedokrwienne serca u osób starszych

Ponadto dowiedziono, że oddychanie przez kobietę w ciąży powietrzem zanieczyszczonym pyłem PM 2,5 ma związek ze statystyką wystąpień autyzmu u dzieci.

WHO, czyli Światowa organizacja zdrowia zalicza pyły zawieszone do czynników rakotwórczych. Według organizacji w 2010 roku na świecie na raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniami powietrza zmarło 230 tysięcy osób.

Według WHO spośród 50 miast europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu aż 35 znajduje się w Polsce.

SMOG prowadzi też do zanieczyszczenia gleby, które przynosi dalsze niekorzystne skutki.

Skutki smogu obrazuje doskonale poniższa grafika (źródło:www.smog.edu.pl)

Źródła powstawania smogu

Smog jest efektem działalności człowieka. Jego główne źródło to tzw. niska emisja, czyli spaliny emitowane przez niskie kominy, czyli przydomowe kotłownie wyposażone w przestarzałe piece zasilane paliwami stałymi, jak węgiel i drewno. To właśnie przestarzałe piece i spalanie w nich paliw stałych odpowiada wg różnych źródeł za nawet 87% zawartego w smogu benzo(a)pirenu.

Program Airgustów powstał z troski o nasze augustowskie powietrze i zdrowie nas wszystkich. Zakłada dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na te najmniej trujące i emitujące najmniej zanieczyszczeń. Program wspiera montaż pomp ciepła, podpięć do miejskiej ciepłowni oraz montaż nowoczesnych pieców gazowych. Poziom emisji zanieczyszczeń zależnie od technologii pieca i paliwa przedstawia grafika poniżej. W przypadku korzystania z ciepła systemowego możemy mówić o zerowej niskiej emisji, podobnie jak w przypadku pompy ciepła. W przypadku nowoczesnego pieca zasilanego gazem mówić możemy o znikomym poziomie emisji zanieczyszczeń w porównaniu do paliw stałych i płynnych.

Czy wiesz, że:

- 1 piec na drewno starej generacji, obsługiwany ręcznie może emitować tyle szkodliwych pyłów co 100.000 pieców gazowych!

- 1 nowoczesny piec na pellet 5 generacji może emitować tyle szkodliwych pyłów, co 2.500 pieców gazowych!

Dla czytelnego porównania: cała dzielnica Baraki ogrzewana piecami gazowymi wyemituje w sezonie grzewczym mniej szkodliwych pyłów niż choćby jeden piec na pellet. Cały Augustów ogrzewany jedynie pompami ciepła, ciepłem systemowym i piecami gazowymi wyemituje na poziomie niskiej emisji mniej szkodliwych pyłów niż tylko 1 piec starej generacji na drewno!

 

Stan powietrza w Augustowie jest monitorowany przez stację badawczą. Wyniki aktualnych pomiarów można śledzić na stronie:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/11916/3/0

 

Publish modules to the "offcanvas" position.